Ταμασού Ησαΐας: ”Να κωφεύσουμε στις πονηρές κραυγές”

Το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων ROMFEA.GR δημοσιεύει δήλωση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού κ. Ησαϊα, για την σύγκληση και τις αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλήσιας.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Με αφορμή την σύγκληση και τις αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της οποίας οι εργασίες έλαβαν χώρα στην Κρήτη από τις 17 μέχρι και τις 25 παρελθόντος Ιουνίου, δηλώνομε τα πιο κάτω:

1) Αποτελεί ευλογία και εύνοια του Τριαδικού Θεού η πραγματοποίηση της εν λόγω Συνόδου, αφού διέρρευσε πολύς χρόνος, χωρίς την πραγματοποίηση μιας τέτοιας Συνόδου.

2) Η απουσία ορισμένων τοπικών Εκκλησιών από την εν λόγω Σύνοδο, ασφαλώς και προκάλεσε θλίψη και στενοχωρία στο πιστό πλήρωμα της Εκκλησίας.

3) Ωστόσο και οι αιτιάσεις της μη συμμετοχής τεσσάρων τοπικών αυτοκεφάλων Εκκλησιών θα τύχουν προσοχής και προσεκτικής μελέτης και αυτό θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα, ως προς την σύγκληση μιας νέας Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ώστε να είναι καθολική η συμμετοχή σ’ αυτήν.

4) Σημείο διαφορετικής αντίληψης στην Σύνοδο υπήρξε η διατύπωση, σε ό,τι αφορά τους ετεροδόξους χριστιανούς. Επί του προκειμένου προτάθηκε και έγινε αποδεκτός από την συντριπτική πλειοψηφία της Συνόδου ο όρος «Ετερόδοξες Εκκλησίες», περισσότερο ως τεχνικός παρά ως εκκλησιολογικός τύπος.

5) Όλοι οι συμμετέχοντες στην Σύνοδο επίσκοποι είχαμε και έχουμε την συνείδηση ότι η Εκκλησία είναι μία, αγία, καθολική και αδιαίρετη αποστολική Εκκλησία, και αυτή είναι η Ορθόδοξή μας Εκκλησία, όπως ομολογούμε και στο Σύμβολο της Πίστεώς μας. Επομένως ούτε υποβαθμίζουμε την Εκκλησίας μας, αλλ’ ούτε και με κανένα τρόπο δεχόμαστε την αιρετική θέση της «θεωρίας των κλάδων».

6) Η πιο πάνω τοποθέτηση στοιχεί και σε ανάλογες εκφορές αγίων Πατέρων μας, όπως του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος εύχεται να γίνει κατορθωτή η ενότητα «των πολυμερώς και πολυτρόπως αποτμηθεισών Εκκλησιών», εννοώντας τους αρειανόφρονες, (Επιστολή 114, PG 32, 528B ), αλλά και του αγίου Μάρκου του Ευγενικού προς τον Πάπα Ευγένιο τον Δ΄, ο οποίος, μεταξύ άλλων, του γράφει: «… σήμερον τα του Δεσποτικού Σώματος (δηλ. της Εκκλησίας) μέλη πολλοίς πρότερον χρόνοις διεσπαρμένα τε και ερρηγμένα προς την ένωσιν αλλήλων επείγεται. Ου γαρ ανέχεται η Κεφαλή πάντων, Χριστός ο Θεός, εφιστάναι διηρημένον τω Σώματι…». Αναμφίβολα και άλλοι Πατέρες κάμνουν ανάλογη χρήση του όρου, όπως και έγκριτοι Ακαδημαϊκοί επιστήμονες.

7) Το ότι με κανένα τρόπο, εξ αιτίας της διαφοροποιήσεως μιας μικρής μειοψηφίας επισκόπων, σε σχέση με τον πιο πάνω όρο, δεν διασαλεύθηκε η ενότητα της Εκκλησίας, αυτό επιβεβαιώνεται και καταμαρτυρείται από το γεγονός ότι όλα τα μέλη της Συνόδου συμμετείχαν στη Ευχαριστιακή Σύναξη της Κυριακής, 27ης Ιουλίου και κοινώνησαν του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, διαδηλώνοντας, έτσι, το «εν φρονούντες».

8) Καλούμε, επομένως, το φιλόχριστο Ορθόδοξο ποίμνιο της Εκκλησίας να κωφεύσει στις οποιεσδήποτε κραυγές, οι οποίες, εκ του πονηρού κινούμενες, θέλουν να βλέπουν κάποιους ως «υπερμάχους της πίστεως» και άλλους ως «μειοδότες της Ορθοδοξίας».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *