Μπάτσκας Ειρηναίος: ”Γιατί δεν υπέγραψα”

 

Με σκληρές εκφράσεις για τη Σύνοδο της Κρήτης ο Επίσκοπος Μπάτσκας Ειρηναίος της σερβικής εκκλησίας εξηγεί γιατί δεν υπέγεψε το πολύκροτο κείμενο για τις σχέσεις με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο.

Συγκρίνει μάλιστα τη Σύνοδο των Προκαθημένω με τον Πάπα λέγοντας χαρακτηριστικά πως “ο σύλλογος των Προκαθημένων ενεργεί εμπράκτως ως συλλογικός τις πάπας”…

Microsoft Word - ep backi Irinej grcki Krit.doc

Microsoft Word - ep backi Irinej grcki Krit.doc

Microsoft Word - ep backi Irinej grcki Krit.doc Microsoft Word - ep backi Irinej grcki Krit.doc

Microsoft Word - ep backi Irinej grcki Krit.doc Microsoft Word - ep backi Irinej grcki Krit.doc Microsoft Word - ep backi Irinej grcki Krit.doc Microsoft Word - ep backi Irinej grcki Krit.doc Microsoft Word - ep backi Irinej grcki Krit.doc Microsoft Word - ep backi Irinej grcki Krit.doc Microsoft Word - ep backi Irinej grcki Krit.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *