Για πρώτη φορά στην Ελλάδα καταγράφουν τα θρησκευτικά μνημεία που βανδαλίζονται

 

 

Εκ της Ρομφαίας

 

Του Αιμίλιου Πολυγένη

 

Μία πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία, η καταγραφή θρησκευτικών μνημείων που έχουν υποστεί βανδαλισμό – η οποία για πρώτη φορά συμβαίνει στην Ελλάδα- ολοκληρώθηκε πρόσφατα, μετά από πρωτοβουλία του Γ.Γ. Θρησκευμάτων Γιώργου Καλαντζή.

Η συντριπτική πλειοψηφία των θρησκευτικών μνημείων είναι χριστιανικά και μάλιστα Ορθόδοξα ενώ πολύ λιγότερα αφορούν τον Ιουδαϊσμό και το Μουσουλμανισμό.

Συγκεκριμένα στην «Έκθεση για τα Περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα» που συνέβησαν κατά το έτος 2015 και δημοσιοποίησε το Τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων υπήρξαν:

εκατόν σαράντα επτά (147) περιστατικά σε βάρος διαφόρων χώρων θρησκευτικού ενδιαφέροντος, κατανεμόμενα ανά θρήσκευμα ως εξής: Εκατόν τριάντα οκτώ αφορούν στο Χριστιανισμό και συγκεκριμένα εκατόν τριάντα επτά (137) στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ένα (1) στην Καθολική, τέσσερα (4) στον Ιουδαϊσμό, πέντε (5) στο Μουσουλμανισμό
Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά κατά την οποία η χώρα μας, δια του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προχωρά στην σύνταξη και δημοσιοποίηση Έκθεσης με το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Για τον σκοπό αυτό απαιτήθηκε να δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του κ. Γ. Καλαντζή και εκ του μηδενός ένα δίκτυο καταγραφής στο οποίο συμμετέχουν οι περισσότερες θρησκευτικές κοινότητες της χώρας μας καθώς και υπηρεσίες άλλων Υπουργείων.

Είναι προφανές πως τα περιστατικά βανδαλισμού Ορθόδοξων μνημείων είναι πολύ περισσότερα και πρέπει όλες οι Ιερές Μητροπόλεις να ανταποκριθούν και να συμβάλλουν στην καταγραφή τους ώστε να υπάρξει εξάλειψη αυτού του φαινομένου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *